Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Pomocnictwo

Rodzaj odpowiedzialności karnej za działania, które choć same w sobie nie stanowią przestępstwa, przyczyniają się do jego popełnienia (np. wypożyczenie samochodu ze świadomością, iż posłuży on do popełnienia czynu zabronionego czy też udzielenie określonej informacji służącej do popełnienia przestępstwa). Osoba realizująca czyn zakwalifikowany przez sąd jako pomocnictwo sama nie bierze udziału w przestępstwie, nie ani jego wykonawcą, ani osobą kierującą. Udziela jedynie pomocy w zakresie dostarczenia środków, które stały się pomocne w jego realizacji.