Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu

NAFTA, North American Free Trade Agreement; jest to podpisane w październiku 1992 roku porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem, w wyniku którego doszło do utworzenia między tymi krajami strefy wolnego handlu. W momencie wchodzenia układu w życie, a zatem w roku 1994, zakładano, iż w okresie 15 lat zlikwidowane zostaną między krajami-sygnatariuszami wszelkie cła i bariery w przepływie towarów, usług i wzajemnych inwestycji. Tak też się stało, co w decydującej mierze wynikało z liberalnych założeń projektu. NAFTA, w przeciwieństwie do Unii Europejskiej, w stosowanych przez siebie rozwiązaniach nie tworzy jakichkolwiek instytucji ponadpaństwowych, a wzajemne zobowiązania nie stoją ponad prawodawstwem krajowym. Istotą funkcjonowania porozumienia jest samo zniesienie barier celnych w handlu wzajemnym, przy zachowaniu odrębnej polityki w tym względzie wobec krajów nie będących częścią układu. NAFTA nie posiada zatem planów mających na celu doprowadzenie do realizacji wspólnej polityki handlowej względem innych państw. Podejmuje jedynie działania koordynacyjne w zakresie ochrony środowiska oraz ochrony własności intelektualnej. Posiada też główny organ porozumienia jakim jest Rada Wolnego Handlu, mająca za zadanie sprawować całościowy nadzór nad wypełnianiem wspólnych postanowień.