Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu

NAFTA, North American Free Trade Agreement; jest to podpisane w październiku 1992 roku porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem, w wyniku którego doszło do utworzenia między tymi krajami strefy wolnego handlu. W momencie wchodzenia układu w życie, a zatem w roku 1994, zakładano, iż w okresie 15 lat zlikwidowane zostaną między krajami-sygnatariuszami wszelkie cła i bariery w przepływie towarów, usług i wzajemnych inwestycji. Tak też się stało, co w decydującej mierze wynikało z liberalnych założeń projektu. NAFTA, w przeciwieństwie do Unii Europejskiej, w stosowanych przez siebie rozwiązaniach nie tworzy jakichkolwiek instytucji ponadpaństwowych, a wzajemne zobowiązania nie stoją ponad prawodawstwem krajowym. Istotą funkcjonowania porozumienia jest samo zniesienie barier celnych w handlu wzajemnym, przy zachowaniu odrębnej polityki w tym względzie wobec krajów nie będących częścią układu. NAFTA nie posiada zatem planów mających na celu doprowadzenie do realizacji wspólnej polityki handlowej względem innych państw. Podejmuje jedynie działania koordynacyjne w zakresie ochrony środowiska oraz ochrony własności intelektualnej. Posiada też główny organ porozumienia jakim jest Rada Wolnego Handlu, mająca za zadanie sprawować całościowy nadzór nad wypełnianiem wspólnych postanowień.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych