Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Polityka regionalna

Całokształt działań prowadzonych przez organy Unii Europejskiej we współpracy z rządami i samorządami państw członkowskich oraz instytucjami pozarządowymi, polegających na zdynamizowaniu rozwoju w poszczególnych regionach, redukowaniu występujących między nimi dysproporcji rozwojowych oraz zwiększeniu ich konkurencyjności. W obecnie realizowanych zadaniach polityki regionalnej państwa zdecydowanie oddały pierwszeństwo innym organizacjom, stając się przede wszystkim koordynatorem poszczególnych działań.