Polityka regionalna

Całokształt działań prowadzonych przez organy Unii Europejskiej we współpracy z rządami i samorządami państw członkowskich oraz instytucjami pozarządowymi, polegających na zdynamizowaniu rozwoju w poszczególnych regionach, redukowaniu występujących między nimi dysproporcji rozwojowych oraz zwiększeniu ich konkurencyjności. W obecnie realizowanych zadaniach polityki regionalnej państwa zdecydowanie oddały pierwszeństwo innym organizacjom, stając się przede wszystkim koordynatorem poszczególnych działań.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych