Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Podżeganie

Jest to jeden z rodzajów odpowiedzialności karnej wynikającej z nakłaniania innej osoby do popełnienia czynu zabronionego. Osoba, która podżega, sama nie bierze udziału w popełnieniu czynu zabronionego, jednak ma znaczący wkład w motywowanie sprawcy do jego realizacji. Jest to podobna sytuacja jak w przypadku pomocnictwa (owo bezpośrednie nie uczestniczenie), jednak w przypadku podżegania dana osoba dokonuje jedynie działań o charakterze nakłaniającym do czynu – w żaden sposób nie pomaga w jego realizacji. Podżeganie nie jest też formą współsprawstwa, gdyż za takie uznaje się tylko bezpośrednie uczestniczenie w czynie zabronionym.