Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Plebiscyt

Jest to forma powszechnego głosowania, w czasie którego ludność danego terytorium opowiada się w sprawie jego przyszłej przynależności. Plebiscyt przeprowadza się zatem na terenach spornych, gdzie wola społeczna przynależności państwowej z racji braku wyraźnej przewagi którejś z grup narodowościowych nie jest pewna. W polskiej historii mieliśmy do czynienia z dwoma znamiennymi plebiscytami: z dnia 11 lipca 1920 r. na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz na Górnym Śląsku z 20 marca 1921 r. Oba plebiscyty dotyczyły kwestii przyłączenia tych terenów do Polski lub Niemiec.