Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Płatnik netto

Pojecie związane ze strukturą składek i uzyskiwanych przez poszczególne państwa członkowskie dotacji. Oznacza członka Unii Europejskiej, który do budżetu ogólnego Unii Europejskiej wpłaca więcej, niż z niego otrzymuje (np. w postaci dopłat, funduszy strukturalnych itp.). Głównymi płatnikami netto są Niemcy, Francja, Szwecja i Holandia. Zjawisko to występuje na skutek faktu, iż poziom składek wpłacanych do budżetu unijnego stanowi określony procent budżetu, zaś otrzymywane fundusze są efektem prowadzonych polityk, których jednym z głównych założeń jest niwelowanie różnic rozwojowych między poszczególnymi krajami członkowskimi Unii i jej regionami. Stąd też jasne jest, iż skoro budżet Unii stanowi formę wkładu państw członkowskich, aby najbiedniejsi mogli otrzymać więcej niż wkładają, bogatsi muszą brać na siebie ciężar finansowania programów unijnych wiążących się z wyrównywaniem poziomu gospodarczego poszczególnych państw i regionów.