Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Pierestrojka

Słowo znaczące w języku rosyjskim „przebudowa”, oznaczające zapoczątkowany przez Michaiła Gorbaczowa proces demokratyzacji życia społecznego i politycznego w Związku Radzieckim, polegający na przejściu od systemu komunistycznego, jednopartyjnego, do ustroju zwiększającego swobody obywatelskie i gospodarcze. Twórcą idei pierestrojki i jej realizatorem był sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR) Michaił Gorbaczow, pełniący funkcję sekretarza partii komunistycznej w latach 1985–1991. W roku 1988 opublikował założenia projektu w książce Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata, co stało się symbolem jego epoki systemu sowieckiego. Ostatecznie polityka zapoczątkowana przez Gorbaczowa stała się jednym z czynników doprowadzających do osłabienia kontroli Związku Radzieckiego nad całym blokiem państw komunistycznych w Europie Środkowo – Wschodniej, zlikwidowania żelaznej kurtyny i do upadku samego ZSRR.