Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Perswazja

Technika komunikacji polegająca na wywieraniu na kimś presji za pomocą środków zgodnych z prawem. W szerszym znaczeniu oznacza każdą formę komunikacji, która ma na celu przekonanie kogoś do czegoś. Komunikat perswazyjny to taki, który ma duży współczynnik skuteczności przekonywania. Może być stosowany w każdym typie relacji, gdzie w grę wchodzi ścieranie się jakichś interesów i argumentowanie na rzecz swoich racji. Warte podkreślenia jest to, iż perswazja nie jest przemocą, gdyż odwołując się zarówno do argumentów emocjonalnych i racjonalnych, pozostawia miejsce na autonomię rozmówcy. Nie jest też manipulacją, gdyż w przypadku perswazji nie fałszuje się obrazu rzeczywistości. Nie ogranicza także autonomii samego podmiotu jak w przypadku manipulacji emocjonalnej. Granica między perswazją a manipulacją nie zawsze jest jednak wyraźna, stąd niejednokrotnie nawet osoba nie mająca intencji manipulowania, może w rzeczywistości tego dokonywać.