Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Perspektywa aksjologiczna

Zespół przekonań odnoszących się zarówno do świata fizykalnego i ludzkiego i wypowiadający się na temat ich natury oraz kwestii moralnych takich jak dobro i słuszność. Źródłem tych przekonań może być jedna z trzech władz mających w człowieku zdolność rozsądzania: rozum, uczucia i wiara (bądź też każda z nich w jakiejś części). Perspektywa aksjologiczna stanowi fundament przekonań i życiowych wyborów w sferze osobistej, społecznej i politycznej, jest zatem zjawiskiem o niezwykłej doniosłości, ale także niezmiernie skomplikowanym w swojej genealogii. Z całą pewnością kluczowym elementem przyczyniającym się do jej powstania jest proces socjalizacji – to w nim docierają do człowieka treści, które stają się na pewien czas osobistym kryterium preferencji. Obcowanie z określonym środowiskiem społecznym stanowi fundament intelektualnego rozwoju, społecznych odruchów i osobistej wrażliwości. Choć oczywiście nic z tego powodu nie jest do końca przesądzone. Wtedy musielibyśmy założyć, iż człowiek jest istotą społecznie i intelektualnie zdeterminowaną. W trakcie kontaktu z coraz większą liczbą środowisk i na skutek zwiększania społecznego doświadczenia następuje rozszerzenie przestrzeni intelektualnej, która warunkuje ludzkie myślenie i wartościowanie: tzw. podwórko, szkoła, telewizja, czytane książki, studia, praca i jej środowisko itp. Równocześnie człowiek zyskuje nową potężną władzę sądzenia, jaką jest jego osobisty krytycyzm i racjonalizm i intelektualna autonomia. Porównuje, osądza i wybiera, tworząc ostatecznie swój osobisty zespół przekonań.

Pojęcie perspektywy aksjologicznej w wymiarze potocznym określa się mianem światopoglądu – czyli poglądu na świat fizykalny i społeczny wraz z wynikającymi z tego konsekwencjami w zakresie świata wartości. Przekonania dotyczące natury świata mają bowiem bardzo określone skutki; jeśli bowiem jednostka wierzy w istnienie świata duchowego, którego zwieńczeniem jest istnienie osobowego Boga, skutki takiego faktu (w wymiarze wyznawanych wartości) będą w większości przypadków odmienne niż dla jednostki, która uważa, iż jedyne co istnieje, to materia. Co nie znaczy, iż nie bywa inaczej; sfera podziału światopoglądowego i aksjologicznego jest niezmiernie skomplikowana i nie przebiegająca wzdłuż linii wiara – niewiara.