Pełnomocnictwo

Jest to jednostronne oświadczenie woli osoby fizycznej bądź prawnej (w jej imieniu czyni to uprawniona osoba fizyczna), na podstawie którego inna osoba uprawniona jest do podejmowania działań w jej imieniu. Pełnomocnictwa mogą mieć rozmaity charakter: czynny, a zatem związany z kształtowaniem praw i obowiązków (np. zawieranie umów), bierny, a zatem ograniczony do reprezentowania (np. odbieranie przesyłki na poczcie w imieniu osoby, która nie może tego dokonać samodzielnie), szczególny, a zatem ograniczony do określonych kwestii, ogólny czyli taki, który dotyczy możliwości podejmowania działań wszelkiego rodzaju. Wreszcie ostatnim rodzajem pełnomocnictw są te o charakterze procesowym (dotyczy adwokata reprezentującego osobę przed sądem).

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych