Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Pełnomocnictwo

Jest to jednostronne oświadczenie woli osoby fizycznej bądź prawnej (w jej imieniu czyni to uprawniona osoba fizyczna), na podstawie którego inna osoba uprawniona jest do podejmowania działań w jej imieniu. Pełnomocnictwa mogą mieć rozmaity charakter: czynny, a zatem związany z kształtowaniem praw i obowiązków (np. zawieranie umów), bierny, a zatem ograniczony do reprezentowania (np. odbieranie przesyłki na poczcie w imieniu osoby, która nie może tego dokonać samodzielnie), szczególny, a zatem ograniczony do określonych kwestii, ogólny czyli taki, który dotyczy możliwości podejmowania działań wszelkiego rodzaju. Wreszcie ostatnim rodzajem pełnomocnictw są te o charakterze procesowym (dotyczy adwokata reprezentującego osobę przed sądem).