Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Partykularyzm

Postawa społeczno – polityczna polegająca na realizacji interesów określonej grupy społecznej bez uwzględniania całokształtu potrzeb społecznych. Pojęcie to odnosi się najczęściej do działalności partii politycznych, które działając zgodnie z własnymi programami często nie są zdolne do określonych kompromisów i stanięcia ponad podziałami partyjnymi. Może także dotyczyć postaw określonych grup społecznych czy pracowniczych w sytuacjach, gdy wysuwane przez nie postulaty nie liczą się z całościowymi potrzebami (np. postulaty wysuwane przez związki zawodowe w sytuacji koniecznych reform).

Partykularyzm uważany jest za jedną z naczelnych patologii życia politycznego w państwie. Zamiast bowiem prowadzić działalność służącą całemu społeczeństwu, politycy i stojące za nimi partie dbają jedynie o interes określonych grup społecznych. To zaś sprzyja traktowaniu polityki jak sfery zdobywania określonych „łupów” (np. o charakterze prawnym czy socjalnym), zawieraniu bezideowych kompromisów służących jedynie realizacji konkretnych postulatów, a także kreowaniu jedynie takich działań, które przynoszą skutek „marketingowy”, pozwalający skutecznie poszerzać wpływy na władzę, ale niekoniecznie rozwiązujące jakieś realne problemy. Jest to efekt odracjonalniania polityki, w której zamiast rzeczowych argumentów używa się rozmaitych chwytów o charakterze populistycznym i demagogicznym. Społeczeństwo zamiast zaprotestować (jako opinia publiczna) przeciwko takim rozwiązaniom, przyjmuje zaproponowane jej reguły gry i samo pogłębia partykularne mechanizmy.