Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Partnerstwo dla Pokoju

Nazwa programu współpracy Paktu Północnoatlantyckiego z państwami OBWE spoza NATO zainicjowany w 1993 przez Stany Zjednoczone. Celem porozumienia miało być działanie na rzecz umacniania pokoju i bezpieczeństwa w Europie, a zatem realizowanie jednego z kluczowych postanowień traktatu waszyngtońskiego. Program, choć stanowił ważny etap przyszłych członków NATO w drodze do sojuszu, w żaden sposób nie określał kryteriów ani terminów przyszłego członkostwa. Nie gwarantował także pomocy w razie wojennego zagrożenia. Był pewną formą stowarzyszenia, wzajemnego oswojenia, zbliżenia do siebie i nabrania zaufania.