Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Parlament Europejski

Jest to jednoizbowy organ o charakterze konsultacyjno – legislacyjnym, jedyny w Unii Europejskiej wybierany bezpośrednio przez mieszkańców państw członkowskich wspólnoty, którego kadencja trwa pięć lat. W jego składa wchodzi 736 deputowanych (choć zapisy traktatu lizbońskiego mówią, iż nie mogą przekroczyć 750 – liczba ta może zatem ulec zmianie w przypadku poszerzenia Unii). Parlament i jego organy mieszczą się w sumie w trzech miastach; za oficjalną siedzibę uznaje się Strasburg, choć komisje i władze klubów znajdują się w Brukseli, a sekretariat (organy administracji Parlamentu) w Luksemburgu.

Ciało Parlamentarne UE przeszło – jak sama Unia – długą drogę zmian. Jego protoplastą było Zgromadzenie Parlamentarne powołane mocą przepisów traktatu paryskiego i będące częścią EWWiS. Kiedy w roku 1957 podpisano dwa traktaty rzymskie i powołano do życia kolejne dwie wspólnoty (EWG i Euratom), Zgromadzeniu została nadana nazwa Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne, którą w roku 1962 zmieniono na Parlament Europejski. Początkowo członkowie parlamentu wybierani byli przez parlamenty krajów członkowskich, jednak od roku 1979 nastąpiła zmiana – deputowanych Parlamentu Europejskiego wybierają w wyborach bezpośrednich obywatele państw członkowskich. Sprawa ordynacji pozostawiona jest jednak suwerenności legislacyjnej każdego z państw (każde państwo ma własne reguły), a wymagana zbieżność dotyczy jedynie terminu wyborów. Parlament od czasu wejścia w życie trzech traktatów: Jednolitego Aktu Europejskiego, traktatu z Maastricht oraz traktatu amsterdamskiego, zyskał coraz więcej uprawnień i z organu konsultacyjnego przejął szereg realnych uprawnień legislacyjnych czy kreacyjnych (m.in. prawo do akceptacji przewodniczącego i składu Komisji Europejskiej). Posiada także uprawnienia dotyczące uchwalanie budżetu, przyjmowania do UE nowych państw, czy akceptowania układów stowarzyszeniowych.

Najważniejsze zadania Parlamentu dokonują się w czterech obszarach. Pierwszym z nich (1) jest obszar, który moglibyśmy nazwać legislacyjnym – oznacza współdecydowanie wraz z Radą Unii Europejskiej w procesie tworzenia prawa europejskiego. Drugim obszarem (2) jest funkcja kontrolna – Parlament Europejski nadzoruje funkcjonowanie niektórych instytucji UE, w szczególności Komisji Europejskiej. Posiada zatem uprawnienie do zatwierdzania bądź odrzucania kandydatur komisarzy. Jest także organem, który posiada prawo odwołania Komisji w oparciu o procedurę wotum nieufności. Trzeci obszar działania parlamentu (3) to kompetencje w zakresie budżetu; przyjmuje go wraz z Radą Unii Europejskiej, jednak końcowy etap procedury należy do parlamentu: to on przyjmuje bądź odrzuca budżet. Czwartym obszarem w jakim działa parlament (4) jest powoływanie przez niego Rzecznika Praw Obywatelskich UE.