Państwo unitarne

Zwane inaczej jednolitym. Jedna z dwóch form państwa określająca panujący na jego terytorium system prawno – administracyjny. Charakterystyczną cechą państwa unitarnego (jednolitego) jest to, iż na całym należącym do niego terytorium obowiązuje jeden system prawny. Wedle niego wszystkie części administracyjne podlegają bezpośrednio władzy centralnej, która sprawuje nad nimi nadzór w zakresie legalności.

Państwa unitarne występują w dwóch odmianach: scentralizowanej i zdecentralizowanej. Pierwsza z nich odznacza się bezpośrednim wpływem władz centralnych na obsadę urzędników w poszczególnych częściach składowych (regionach). Druga natomiast oznacza, iż organy regionalne są wybierane najczęściej przez samych obywateli. Rozwiązanie drugie jest charakterystyczne dla obowiązującej w Polsce Konstytucji. Wedle jej przepisów mimo istnienia trójstopniowej struktury administracyjnej, w ramach której poszczególne jednostki samorządowe posiadają osobowość prawną i swój zakres kompetencji, na terenie całego kraju obowiązuje jeden system prawny.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych