Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku

ANZUS. Jest to nazwa paktu o charakterze polityczno-wojskowym zawarty we wrześniu roku 1951 w San Francisco, biorący nazwę od pierwszych liter nazw krajów członkowskich (Australia, New Zealand, United States. Jego powstanie wiązało się z budowaniem przez Stany Zjednoczone rozwiązań politycznych i militarnych mogących przeciwstawiać się – w rejonach na to narażonych – siłowym działaniom reżimów komunistycznych. Stanowił zatem odpowiednik NATO w rejonie Pacyfiku.

Podstawowy cel dla członków paktu to budowa bloku militarnego, mogącego chronić interesów swoich członków w rejonie Australii i Oceanii. Podobnie jak w przypadku Paktu Północnoatlantyckiego ANZUS stanowił gwarancje bezpieczeństwa dla krajów członkowskich i gwarantował wzajemną pomoc na wypadek zbrojnej agresji na każdego z członków porozumienia.

W związku z faktem , iż w latach 1986–1992 Nowa Zelandia prowadziła zdecydowaną politykę antynuklearną w ramach której odmawiała siłom amerykańskim na korzystanie ze swoich baz wojskowych, w roku 1987 Stany Zjednoczone ogłosiły, iż wynikające dla nich zobowiązania wobec Nowej Zelandii przestały obowiązywać, co w konsekwencji spowodowało, iż współpraca w ramach pierwotnych postanowień odbywa się jedynie na linii Australia – Stany Zjednoczone.