Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Pacyfizm

Jest to doktryna polityczna uznająca za niedopuszczalne stosowanie jakiejkolwiek przemocy w procesie rozwiązywania konfliktów politycznych i społecznych. Zrodziła się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych w latach 60-ych XX wieku w czasie prowadzonej przez rząd amerykański wojny w Wietnamie. Rozwój środków masowego przekazu po raz pierwszy na taką skale docierając do miejsc walk przyczynił się do pokazania brutalności wojny. Pacyfiści z definicji potępiają wszelkie formy wojen uznając, iż nie istnieje pojęcie tzw. wojny sprawiedliwej (która najczęściej utożsamiana jest albo z wojną obronną, albo realizowaną w obronie określonych wartości, albo wreszcie mającą na celu uzyskanie własnej podmiotowości – tzw. wojny narodowowyzwoleńcze). Ruch pacyfistyczny podejmuje rozmaite działania mające na celu wzbudzanie w społeczności międzynarodowej oporu wobec stosowania przemocy.