Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Otwarcie spadku

Jest to moment, w którym zapisane w testamencie postanowienia nabierają mocy obowiązującej. Jest to zatem moment śmierci testatora, osoby sporządzającej testament. Od tego momentu zapisy poczynione w testamencie nabierają mocy wykonawczej, a strony ujęte w testamencie stają się podmiotami praw spadkowych.