Otwarcie spadku

Jest to moment, w którym zapisane w testamencie postanowienia nabierają mocy obowiązującej. Jest to zatem moment śmierci testatora, osoby sporządzającej testament. Od tego momentu zapisy poczynione w testamencie nabierają mocy wykonawczej, a strony ujęte w testamencie stają się podmiotami praw spadkowych.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych