Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Oświadczenie woli

Jest to każdy wyrażony w sposób autonomiczny i świadomy przejaw woli człowieka, którego celem jest powstanie, zmiana bądź ustanie stosunku prawnego. Najczęściej jest wyrażane na piśmie, jednak w szczególnych przypadkach dopuszcza się także jego formę ustną, a nawet dokonaną poprzez gest. Przykładem może być choćby wejście do pojazdu należącego do komunikacji publicznej i skasowanie biletu; w momencie wejścia do pojazdu wsiadający akceptuje warunki na jakich dokonuje się przejazd (jest zatem formą „zawarcia umowy”), a moment skasowania biletu jest formą płatności za otrzymaną usługę. Innym przykładem może być złożenie oświadczenia woli przez osobę umierającą na skutek odniesionych ran w wypadku; może wobec świadka złożyć oświadczenie testamentowe.