Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Osoba prawna

Jest to pewna jednostka organizacyjna istniejąca w obrębie prawa cywilnego, której zostaje nadana osobowość prawna. Osobie prawnej przysługują takie same atrybuty jak osobie fizycznej, z tym, że zdolność do czynności prawnych przysługuje jej zawsze w stopniu pełnym. W świetle prawa osoba prawna jest od samego momentu powstania „pełnoletnia”. Z racji faktu, iż osoba fizyczna nie ma charakter konstrukcji prawnej, nie może popełnić przestępstwa, które jest wyłącznie domeną osób fizycznych. Przykładem osoby prawnej może być stowarzyszenie, fundacja, ale także spółka prawa handlowego czy partia polityczna.