Osoba fizyczna

Jest to określenie, które w prawie cywilnym odnosi się do każdego człowieka, od jego urodzenia aż do śmierci. Osoba fizyczna od samego momentu narodzin (a warunkowo także od momentu jej poczęcia – tzw. nasciturus) może być podmiotem praw i obowiązków, zaś z momentem uzyskania pełnoletniości poprzez wyrażanie własnych oświadczeń woli posiada także zdolność do czynności prawnych. Może dzięki temu sama w granicach określonych prawem dodatkowo kształtować swoje prawa i obowiązki (np. zawierać umowy na skutek których otrzymuje gwarancję otrzymania określonych korzyści w zamian za zrealizowanie określonych działań).

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych