Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development, Organizacja, której członkami są najbardziej rozwinęte gospodarczo państwa świata, utworzona na podstawie porozumienia podpisanego w grudniu 1960 roku w Paryżu przez 18 państw Europy Zachodniej, Kanadę i USA. w następnych latach członkami OECD zostały: Japonia (1964), Finlandia (1969), Australia (1971), Nowa Zelandia (1973), Meksyk (1994), Czechy (1995), Węgry, Polska, Korea Południowa (1996), Słowacja (2000).

Celami, dla których powstała OECD były uzyskanie trwałego wzrostu gospodarczego w jak największej ilości państwa członkowskich, podniesienie wymiany gospodarczej w handlu światowym, poprawę jakości życia, uzyskanie efektywniejszego zatrudnienia czy wreszcie praca na rzecz jak największej stabilności finansowej. Celem statutowym była również pomoc krajom niezrzeszonym w rozwoju gospodarczym. Siedzibą organizacji jest Paryż.