Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Organizacja pożytku publicznego

Jest to termin, który pojawił się w Polsce od 1 stycznia 2004 na skutek wprowadzenia w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Status organizacji pożytku publicznego otrzymuje się na podstawie decyzji sądu rejestrowego i wpisaniu jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie jest to procedura łatwa do uzyskania, gdyż należy spełnić cały szereg wymogów, które powodują, iż niejednokrotnie musi dojść do zmiany statutu oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych organizacji. O takie miano nie mogą ubiegać się partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz samorządów zawodowych.

Korzyści z nadania określonej instytucji takiego miana płyną przede wszystkim stąd, iż mogą one starać się o przekazywanie na ich rzecz 1 proc. podatku dochodowego każdego polskiego obywatela (osoby fizycznej). Jeśli jednak do tego dojdzie, organizacje pożytku publicznego są zobowiązane do corocznego sprawozdania relacjonującego na co i w jaki sposób zostały wydane tak uzyskane fundusze.