Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Organizacja Państw Amerykańskich

OPA, Organization of American States. Jest to powołana do życia w 1948 r. w Bogocie organizacja zrzeszającej początkowo wszystkie państwa Ameryki Łacińskiej oraz USA i Kanadę. Organizacja za swój cel wskazała m.in. umacnianie pokoju i bezpieczeństwa na obu kontynentach amerykańskich, podejmowanie działań na rzecz niemilitarnego regulowania sporów międzynarodowych, kreowanie korzystnych warunków dla rozwoju gospodarczego i społecznej, a także dla wymiany kulturowej. Organizacja odegrała spore znaczenie w czasie kryzysu falklandzkiego w 1982 r., kiedy poparła działania Argentyny przeciwko Wielkiej Brytanii oraz w trakcie amerykańskiej interwencji w Panamie w 1989 r. (krytyczna wobec polityki USA).