Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Organizacja na Rzecz Demokracji i Rozwoju

GUAM. Potoczna nazwa organizacji pochodząca od czterech członków założycielskich: Gruzji, Ukrainy, Azerbejdżanu i Mołdawii. Jest to inicjatywa zrodzona z pomysłu Eduarda Szewardnadzego, byłego prezydenta Gruzji, który w roku 1994 zarysował kwestie ewentualnej współpracy kilku państw należących w przeszłości do Związku Radzieckiego. Celem działania organizacji miała być współpraca w zakresie zacieśnienie wzajemnej współpracy gospodarczej poprzez powołanie strefy wolnego handlu oraz prowadzenie polityki bezpieczeństwa energetycznego. Od samego początku państwa GUAM podkreślały także, iż w zakresie polityki zewnętrznej zadaniem priorytetowym jest partnerstwo ze strukturami Unii Europejskiej i NATO.

Pierwsze rozmowy rozpoczęto przy okazji wydarzenia, które zgromadziło także przedstawicieli zainteresowanych państw. Była to odbywająca się w roku 1996 w Wiedniu konferencja dotycząca konwencjonalnych sił zbrojnych w Europie. Kolejny krok wykonano 10 października 1997 roku podczas odbywającego się w Strasburgu szczytu. Utworzono wtedy forum konsultacyjne zwane GUAM, a 24 kwietnia 1999 roku, podczas szczytu NATO/EAPC (Rada Partnerstwa Euroatlantyckiego) w Waszyngtonie, w szeregi dotychczasowych rozmówców dołączył Uzbekistan. Ten fakt pociągnął za sobą zmianę nazwy na GUUAM. Okres przynależności Uzbekistanu nie potrwał jednak długo, gdyż zakończył się 5 maja 2005.

Ostatecznie prezydenci czterech państw – partnerów GUAM podpisało w dniach 22-23 maja 2006 deklarację powołującą do życia nową organizację pod nazwą Organizacja na Rzecz Demokracji i Rozwoju. Za miejsce jej siedziby wybrano Kijów. Kluczowe cele jakie postawiono przed organizacją pozostały w zasadzie bez zmian wobec wcześniejszych działań porozumienia GUAM, a zatem m.in. podnoszenie standardów demokratycznych, rozwój instytucjonalnej ochrony praw człowieka, współpraca w zakresie gospodarczym i ekonomicznym (utworzenie strefy wolnego handlu) oraz współpraca dotycząca bezpieczeństwa międzynarodowego.