Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową

OPEC, ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries, , założona w czasie konferencji w Bagdadzie, z siedzibą w Wiedniu. Powstała z inicjatywy krajów będących czołowymi eksporterami ropy naftowej na świecie, jako efekt gwałtownego obniżenia cen surowca i celem utworzenia instytucji sprawującej kontrolę nad poziomem wydobycia, cen i opłat eksploatacyjnych. Obecnie do OPEC należy 12 państw (Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Ekwador, Irak, Iran, Katar, Kuwejt, Libia, Nigeria, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie), dla których podstawowym bogactwem naturalnym jest ropa naftowa. W przeszłości należały do niej także Gabon, Indonezja, Egipt. W dominującej części są to kraje słabo rozwinięte, dostarczające jednak na rynki światowe ponad 30 proc. produkcji ropy naftowej. Znaczenie organizacji obniżyło się znacząco głównie z dwóch powodów: po pierwsze z racji konfliktów między jej członkami (1980-1988 iracko-irański oraz 1990-1991 iracko-kuwejcki), a po drugie z powodu zwiększonego udziału innych producentów (głównie Rosji i Meksyku).