Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Organizacja Jedności Afrykańskiej

OJA. Jest to nazwa organizacji międzynarodowej o charakterze regionalnym, zrzeszająca niemal wszystkie państwa Afryki z wyjątkiem Maroka (które wystąpiło z niej w roku 1985 na skutek sporu o przyjęcie do grona członków Sahary Zachodniej). Zawiązana 25 maja 1963 przez szefów rządów 30 niepodległych państw Afryki na konferencji w Addis Abebie. Celem powołanej do życia organizacji było m.in. tworzenie wspólnych obszarów do współpracy politycznej i gospodarczej, stymulowanie rozwoju gospodarczego, walka z kolonializmem i rasizmem oraz prowadzenie działań mediacyjnych i zapobieganie konfliktom na kontynencie afrykańskim. Do jej sukcesów można zaliczyć potępienie polityki apartheidu w RPA w lalach 70-ych XX wieku oraz wyciszanie konfliktów algiersko-marokańskiego (1963) i somalijsko-etiopskiego (1965). Jednak z powodów zbyt dużych różnic w zakresie prowadzonych polityk oraz dominujących w poszczególnych krajach ideologii, organizacja zakończyła funkcjonowanie w lipcu 2002 roku.