Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

OBWE. Jest to organizacja wyrosła z idei poszukiwania zabezpieczenia dla pokoju w Europie podzielonej dwoma wrogimi blokami i tzw. żelazną kurtyną. Powstała w roku 1994 jako finał końcowy szczytu w Budapeszcie, kiedy to członkowie sygnatariusze KBWE zobowiązali się do umacniania bezpieczeństwa poprzez działania w trzech obszarach: polityczno – wojskowym, gospodarczo – ekologicznym i ludzkim. Wszelkie decyzje w ramach OBWE podejmowane są w oparciu o zasadę konsensusu, z tym, że wszelkie końcowe postanowienia mają charakter deklaracji i nie mają statusu prawnego. W swoich założeniach OBWE zakłada ścisłą współpracę z innymi organizacjami międzynarodowymi m.in. ONZ, Radą Europy czy Unią Europejską.