Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Organ kolegialny

Jest to organ władzy obradujący w składzie wieloosobowym. Przy niewielkich rozmiarach najczęściej składa się z nieparzystej liczby członków, co ma przeciwdziałać sytuacjom patowym w głosowaniach (możliwość równej liczby głosów). Takim organem jest na przykład Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji składająca się z pięciu członków powoływanych przez Sejm (dwóch), Prezydenta (dwóch) i Senat (jednego) – przed nowelizacją z dziewięciu w równej liczbie przez każdy uprawniony podmiot. Innymi przykładami organów kolegialnych są Rada Ministrów, Sejm czy Senat.