Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Opozycja

W zależności od systemu partyjnego funkcjonującego w konkretnym państwie pojecie to oznacza partię bądź grupę partii, które w danej kadencji parlamentu nie sprawują władzy w państwie (nie tworzą rządu i nie obsadzają politycznych stanowisk), jednak której członkowie wchodzą w skład parlamentu. Rola partii opozycyjnych polega przede wszystkim na recenzowaniu działań podejmowanych przez rząd i stawianiu się w roli jego krytyka. Każda władza popełnia błędy, a każda partia nie sprawująca władzy czeka aby je uwypuklić i odpowiednio ukazać opinii publicznej. W dobie demokracji medialnej (czyli takiej, która rozstrzyga się w sposobie kreowania rzeczywistości przez media), to właśnie ujawnianie krytyki w środkach masowego przekazu stanowi najsilniejszy oręż walki politycznej i najskuteczniejszy sposób dyskredytacji obozu rządzącego.

Partie opozycyjne mogą tworzyć wspólną politykę skupiającą się na krytyce rządu, ale mogą także (co jest częstszym zjawiskiem) działać samodzielnie. W Wielkiej Brytanii – gdzie funkcjonuje system dwupartyjny – partia opozycyjna tworzy tzw. gabinet cieni, w którego skład wchodzą politycy proponowani przez partię na określone funkcje ministerialne. Ich zadaniem jest jak najostrzej recenzować i śledzić postępowanie tego ministra, na którego miejsce są proponowani. Tak więc gabinet cieni to swego rodzaju nieformalny rząd opozycji. Jego nazwa pochodzi od zadania jakie ma każdy z jego członków – ma chodzić jak cień za swoim odpowiednikiem w rządzie i odnajdywać w jego postępowaniu błędy mogące służyć jako oręż medialnej krytyki. Taki układ brytyjskiej polityki sprawia, że w chwili, kiedy dochodzi do zmiany ekipy rządzącej, wyborcy od razu wiedzą kto będzie pełnił określone funkcje ministerialne.