Omnipotencja

Etymologicznie oznacza wszechmoc, wszechwładzę. W odniesieniu do polityki pojęcie to używane jest na określenie zakresu działań państwa, które chce regulować całość życia społecznego. Przykładem państwa omnipotentnego były (czy też są) wszelkie totalitaryzmy. Zakres działania ich organów jest niczym nie ograniczony. Nie istnieje jakakolwiek ograniczenie prawne, które stawiłyby tamę dla możliwych nadużyć. Nie ma niezależnego systemu sądowniczego ani instytucji takich jak Rzecznik Praw Obywatelskich, które monitorowałyby przekraczanie uprawnień. Państwo stawia się zatem w pozycji pana życia i śmierci swoich obywateli.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych