Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Oligarchia

Jest to forma sprawowania władzy, w której owa władza należy do wąskiej grupy osób. Pojęcie pochodzi z języka greckiego od słów oligos (nieliczny) oraz arche (władza). Oligarchia najczęściej postrzegana jest jako władza arystokratyczna, jednak takie zestawienie jest błędne. Już bowiem pierwsi teoretycy państwa – tacy jak Platon czy Arystoteles – przeciwstawiali oligarchię arystokracji, gdyż to pierwsze rozwiązanie oznaczało rządy ludzi majętnych, to drugie zaś najlepszych, najdzielniejszych moralnie. Pojęcie oligarchii bardzo często pojawiało się w polskiej publicystyce po 1989 roku wskazując, iż mimo formalnych wymogów demokracji, w których władza (zgodnie z art. 4 Konstytucji RP) należy do Narodu – suwerena, realnym podmiotem kształtowania polityki państwa jest wąska grupa politycznych elit. A zatem konstrukcja prawa ma taki charakter, iż w kolejnych latach i kolejnych kadencjach parlamentu do władzy dochodzi wciąż ta sama grupa ludzi, powracająca ewentualnie w różnych politycznych konfiguracjach. Krytycy istniejących rozwiązań prawnych twierdzą, iż jednym z podstawowych czynników kształtujących oligarchiczny wymiar polskiego życia publicznego jest Konstytucja RP, która zarówno nie przewiduje możliwości obywatelskiego projektu jej zmiany, jak i możliwości obywatelskiego. Efektem jest to, iż podmiot określany w Konstytucji jako suweren (Naród), zdany jest na łaskę decyzji podejmowanych w wąskim gronie elit politycznych. Oligarchizacja miałaby w polskich warunkach oznaczać także istotne powiązanie świata polityki i biznesu, co wydatnie pokazała najgłośniejsza z polskich afer politycznych – tzw. Afera Rywina.

Niezmiernie mocnym przykładem oligarchizacji życia politycznego jest system rosyjski. W odniesieniu do panujących tam warunków pojęciem oligarchy określani są szefowie przedsiębiorstw naftowych i innych wielkich przedsiębiorstw, którzy odgrywają decydującą rolę w życiu gospodarczym Rosji.