Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Okres przejściowy

Pojęcie odnoszące się do rozmaitych porozumień międzynarodowych, których skutkiem jest członkostwo jakiejś organizacji i korzystanie z określonych praw. Oznacza określoną liczbę lat, która musi upłynąć, aby zawarte porozumienia weszły w pełni w życie. Celem takiego rozwiązania jest dostosowanie prawa nowych krajów członkowskich do ustawodawstwa danej organizacji, a także ochrona interesów określonych grup zawodowych czy społecznych. Przykładem są okresy przejściowe dotyczące nowych członków Unii Europejskiej (np. Polski) w kwestii przepływu towarów, usług, przepływu osób czy zakupu ziemi.