Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Ojczyzna prywatna

Pojecie wprowadzone do nauk społecznych przez Stanisława Ossowskiego, oznaczające obszar, który dla członków danej społeczności jest osobiście znany i w szczególny sposób bliski. Ojczyzna prywatna jest obszarem niewielkim, stanowiącym pod względem geograficznym część jakiegoś większego obszaru, którego krajobraz dla poszczególnych jednostek jest czymś niepowtarzalnym, wyodrębnianym osobiście dzięki doświadczeniom przeszłości. Jest tym, co zawiera się w mickiewiczowskim sformułowaniu z Pana Tadeusza „kraj lat dziecinnych”. Wiążą się z nim konkretne obrazy, sytuacje, pamięć o miejscach, osobach, łączących więziach. W przeciwieństwie do ojczyzny ideologicznej, która dla członków danej społeczności ma zarys uniwersalny, do której należy ten sam zespół regionów i krain, ale także opowieści i mitów (przenoszonych najczęściej przez naukę historii), ojczyzna prywatna ma indywidualny i niepowtarzalny charakter, wiążący się z własnym, niepublicznym doświadczeniem.