Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Ojcowie Europy

Pojęcie powszechnie przyjęte w publicystyce historycznej traktującej o procesach zjednoczeniowych w Europie, odnoszące się do kilku polityków, których myśl i działalność stanowiły fundament do powstania wspólnot europejskich takich jak EWWiS, Euratom czy EWG, a w konsekwencji Unii Europejskiej. Do grupy tej zalicza się pięciu polityków, którymi są: Robert Schuman (Francja), Konrad Adenauer (RFN), Alcide de Gasperi (Włochy), Jean Monnet (Francja) oraz Paul-Henri Spaak (Belgia). Bywa też, iż w gronie tym wymienia się także premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla.