Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Odpowiedzialność konstytucyjna

Jest to odpowiedzialność ponoszona przez osoby piastujące funkcję w ramach organów naczelnych państwa (np. Prezydent, Prezes Rady Ministrów, Prezes NIK) za działalność stojącą w sprzeczności z konstytucją (delikt konstytucyjny). W Polsce pociąganiem do odpowiedzialności w przypadku załamania konstytucji zajmuje się specjalnie do tego powołana instytucja jaką jest Trybunał Stanu. Jest to sytuacja nieco odmienna do tej, jaka panuje w wielu innych krajach systemu prawa kontynentalnego (np. w Niemczech), gdzie zajmuje się tym Trybunał Konstytucyjny. Sytuacja ta jednak jest jeszcze bardziej odmienna w odniesieniu do osoby głowy państwa amerykańskiego, gdzie procedurą impeachementu zajmuje się Kongres. Izba Reprezentantów stawia w stan oskarżenia, zaś Senat rozstrzyga czy osoba popełniła czyn łamiący konstytucję.