Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Ochlokracja

Jest to jedna z możliwych form sprawowania rządów, w której władza zostaje przejęta przez tłum, określany przez antycznych filozofów motłochem. Podkreśla to rzecz jasna negatywne nacechowanie tego zjawiska. W ochlokracji nie panują żadne zasady, a jedynym mechanizmem jest wola emocjonalnie wypowiadającego się tłumu. Ochlokracja – jeśli rozważyć ją jako całkiem realnie istniejące rozwiązanie – jest niezdolna do jakiejkolwiek stabilności, gdyż wola tłumu opiera się na popadaniu w emocje i zbiorowe namiętności. Przywołując zdarzenia z historii trudno wskazać klasyczny przykład ochlokracji, jednak wydaje się, że okres terroru jakobińskiego, w czasach porewolucyjnych we Francji, jest tego dobrym obrazem. Tłum – który czuje się rozżalony przeszłością i nosi w sobie odruchy resentymentu (silnych urazów emocjonalnych wobec klasy arystokratycznej i duchownej) odbiera widowiska ścinania gilotyną bez żadnego skrępowania. Dowodzi tym samym, iż ufundowanie jakiegokolwiek państwa na emocjach i uprzedzeniach, prowadzić musi do przemocy i urzeczywistnianiu najgorszych form krzywdy. Miarą prawa w ochlokracji jest bowiem satysfakcja tłumu. A ta często bazuje na skrajnych uprzedzeniach i żądzy zemsty.

Realną władzę w ochlokracji sprawują sprawni demagodzy, potrafiący skutecznie i trafnie schlebiać prymitywnym żądaniom tłumu. Jednak samo schlebianie nie okazałoby się skuteczne, gdyby nie wyrafinowane narzędzia takie jak manipulacja i socjotechnika, w których granie na emocjach, podsycanie stereotypów i wzbudzanie wszelkich form społecznego gniewu i rozżalenia są istotą działania.

Wielu filozofów (w tym Platon) uważało, iż ochlokracja jest pewną formą demokracji, w której tłum nie ma mechanizmów samoograniczających. Stąd też Platon uważał, iż demokracja (w formie znanej mu ówcześnie) przekształca się w tyranię.