Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Obywatelskie nieposłuszeństwo

Jest to pojęcie odnoszące się do sytuacji, w których poprzez określone działania realizowane w sposób pokojowy (np. rozkładanie miasteczka namiotowego na głównym placu Kijowa w czasie „pomarańczowej rewolucji” lub protest mnichów w Birmie przeciwko stosowanym represjom) społeczeństwo wyraża swój sprzeciw wobec prowadzonej polityki państwa lub używanych przez nie metod. Celem takiego działania jest zmiana prowadzonej polityki, prawa czy odejście od określonych form działania, które uważane są przez protestujących za niedopuszczalne. Obywatelskie nieposłuszeństwo może się czasami wiązać z łamaniem prawa (organizowanie manifestacji, na które władza nie wydała pozwolenia), jednak nigdy nie ucieka się do przemocy.

Pierwszym opisanym przypadkiem obywatelskiego nieposłuszeństwa był w XIX wieku protest amerykańskiego filozofa Henry’ego Davida Thoreau. W głoszonym przez siebie poglądzie protestował on przeciwko inwazji Stanów Zjednoczonych na Meksyk, niewolnictwu oraz sposobowi traktowania Indian. Aby podkreślić swój sprzeciw zdecydował się nie płacić podatków, gdyż uznał, iż nie może finansować spraw, z którymi tak radykalnie się nie zgadzał. Inną postacią, która znana jest w historii jako najsłynniejszy propagator tej idei, był Mahatma Gandhi – zwolennik organizowania pokojowych manifestacji oraz bojkotu angielskich towarów – co miało być wyrazem protestu przeciwko obecności kolonialnej Brytyjczyków w Indiach. Ostatnią „ikoną” związaną z pojęciem obywatelskiego nieposłuszeństwa jest Martin Luther King, który walczył w Stanach Zjednoczonych o zniesienie dyskryminacji rasowej i przyznanie praw politycznych Afroamerykanom.