Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Nowelizacja

Jest to zmiana obowiązującego przepisu prawnego zawartego w konstytucji lub ustawach poprzez ustanowienie w procesie legislacyjnym przepisu, który go zastępuje. Nowelizacja zawsze dotyczy jedynie części danego aktu prawnego, a zatem sytuacji, w której jakaś część istniejących przepisów zostaje zmieniona. W ten sposób określając podstawę prawną wciąż obowiązuje pierwotny akt prawny, którego wybrane przepisy zostały zmienione.