Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Nowelizacja

Jest to działalność legislacyjna polegająca na zmianie wybranych przepisów konstytucji bądź ustaw, w taki sposób, iż dalej obowiązuje stary akt normatywny, tylko z poczynionymi zmianami. W przypadku uchwalenia zupełnie nowej ustawy nie mamy do czynienia z nowelizacją. Przykładem nowelizacji była ustawa konstytucyjna, uchwalona i wprowadzona w życie po zamachu politycznym dokonanym przez siły sanacyjne (związane z Marszałkiem Piłsudskim) 2 sierpnia 1926 roku, zwana nowelą sierpniową. Zmiany wprowadzone przez nowelę ukształtowały model ustrojowy z przewagą władzy wykonawczej nad ustawodawczą. Na mocy jej przepisów Prezydent RP uzyskał prawo do rozwiązania parlamentu (na wniosek Rady Ministrów). Formalnie jednak wciąż obowiązywała Konstytucja z 1921 roku.