Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Notariusz

Jest to mianowana przez ministra sprawiedliwości osoba zaufania publicznego, której zadaniem jest sporządzanie dokumentów zawierających wolę stron. Stronami mogą być w tym wypadku zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Dokumenty te – czyli akty notarialne – dotyczyć mogą rozmaitych spraw, jak chociażby spadków czy darowizn.