Nomenklatura

W odniesieniu do polityki jest to pojęcie oznaczające ogół aparatu partyjnego oraz wszystkich powiązanych z partią urzędników i funkcjonariuszy państwa, organizacji i instytucji publicznych. Oznaczała ona formalny system powiązania państwa z organizacją partyjną i obsadzanie wszelkich stanowisk publicznych z klucza partyjnego. Oznaczało to de facto, iż nikt kto nie posiadał legitymacji partyjnej nie mógł piastować jakiejkolwiek funkcji publicznej. O samym obsadzaniu konkretnych stanowisk decydowały centralne bądź lokalne (w zależności od poziomu stanowiska) komitety partyjne. Uważa się, iż w okresie PRL-u w szczytowych okresach upartyjnienia na liście stanowisk obsadzanych przez partię i jej organy było ponad 300 tys. stanowisk. Drugim rozumieniem tego pojęcia jest odnoszenie go nie tyle do systemu powiązań państwa z aparatem partyjnym, ile do samej grupy, która w efekcie tego systemu czerpie z tego korzyści.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych