Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Niewspółmierność rozwoju

Pojęcie to dotyczy zjawiska narodu i oznacza fakt istnienia tzw. starszych i młodszych narodów, co wynika z ich dotychczasowej historii – nie muszą być w tej samej fazie narodowotwórczej, stąd też możemy w odniesieniu do narodów europejskich wskazywać na takie, które określimy mianem „starych” (polski, niemiecki, francuski) i „młodych” (słowacki, łotewski).