Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Nepotyzm

Jest to forma nadużycia w obrębie sprawowania funkcji władzy, polegająca na nadawaniu określonych stanowisk osobom spokrewnionym i osobiście faworyzowanym. Etymologicznie pojęcie to pochodzi od łacińskich słowa nepos, co oznacza bratanka bądź wnuka.

Samo pojęcie nepotyzmu powstało w średniowieczu i odnosiło się do sytuacji faworyzowania przez papieży swoich krewnych w uzyskiwaniu różnych tytułów. Bodaj najbardziej osławiony w tej kwestii – papież Kalikst III z rodziny Borgia – wyniósł do godności kardynalskiej dwóch swoich siostrzeńców, z których jeden (Rodrigo), został papieżem Aleksandrem VI. Szerzące się coraz bardziej zjawisko zlikwidował papież Innocenty XII, kiedy w roku 1692 wydał bullę zakazującą papieżom nadawania urzędów i godności jakimkolwiek krewnym.

Wydaje się, iż zjawisko nepotyzmu jest dziś najbardziej widoczne w krajach, w których w znacznej części społeczeństwa funkcjonuje mentalność plemienno-rodowa. Tak dzieje się głownie w Afryce, gdzie dwór danego monarchy niejednokrotnie licznie jest wypełniony jego krewnymi. Podobną sytuację możemy odnaleźć w wielu dyktaturach (Kuba, Korea Północna), gdzie rodzina osoby sprawującej władzę pełni wiele istotnych funkcji w systemie rządzenia.