Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Neokolonializm

Pojęcie to powstało w środowiskach lewicy i oznacza zjawisko gospodarczego i ekonomicznego wyzysku, jakiemu dawne metropolie poddają swoje byłe kraje kolonialne. Teoria neokolonialna uznaje, iż samo wycofanie się z politycznego panowania w koloniach nie zmieniło wiele w życiu przeciętnego mieszkańca tych rejonów, gdyż na skutek ogromu zaniedbań nie wykształciły się w nich żadne elity, a gospodarka oparta jest na prymitywnych formach produkcji. Stąd też choć kraje te w sensie politycznym uzyskały suwerenność, są zależne na płaszczyźnie gospodarczej. Dodatkowo brak demokratycznie nastawionych elit skutkuje częstym panowaniem reżimów, które nie tylko nie prowadzą polityki rozwoju, ale dodatkowo wykorzystują zasoby surowcowe i demograficzne własnego kraju do realizacji własnych interesów – co umożliwia im alians z państwami rozwiniętymi. To skutkuje zaś brakiem jakichkolwiek reform, zaniedbaniami w dziedzinie rozwoju gospodarczego, bardzo niską jakością oświaty i tworzeniem ogromnych obszarów biedy, społecznej patologii i przestępczości.

Świadectwem tego zjawiska miały być stosunki panujące w II połowie XX wieku w krajach Ameryki Łacińskiej; uzależnione gospodarczo od Stanów Zjednoczonych utrzymywały z nimi niesymetryczne relacje, w ramach których firmy amerykańskie korzystając z osłony niedemokratycznych reżimów (mających z tego finansowe profity) prowadziły bardzo ekspansywną działalność.