Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Naturalizacja

Jest to sytuacja uzyskania obywatelstwa jakiegoś państwa na skutek złożenia odpowiedniego wniosku. Osoba wyraża na piśmie wolę posiadania obywatelstwa i jeśli spełnia określone warunki, po przejściu wskazanych prawem procedur staje się pełnoprawnym obywatelem. Naturalizacja jest zatem gestem suwerennym państwa, które ustanawia więź prawną pomiędzy sobą samym, a jednostką. Ważne jest to, iż w tej procedurze obywatelstwo uzyskuje się wyłącznie na wniosek. Osobą, która w większości przypadków jest uprawniona do nadawania obywatelstwa jest głowa państwa.