Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Nasciturus

Terminem tym określa się dziecko poczęte, ale jeszcze nie narodzone, któremu została przyznana warunkowa zdolność prawna. Dziecko takie może być podmiotem praw i obowiązków pod warunkiem, iż urodzi się żywe. Ma to zastosowanie głównie w prawie spadkowym na podstawie rzymskiej zasady: nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur – “dziecko poczęte uważa się za już narodzone, o ile chodzi o korzyści dla niego”.