Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Nadzór judykacyjny

Jest to nadzór, jaki w polskim systemie prawnym sprawuje nad sądami powszechnymi Sąd Najwyższy, a nad sądami administracyjnymi Naczelny Sąd Administracyjny. Nadzór judykacyjny nie ma charakteru nadzoru podległościowego, to znaczy sędziowie Sądu Najwyższego nie są przełożonymi sędziów sądów niższych instancji. Sprawują oni nadzór w zakresie poprawności przestrzegania zasad prawnych, stosowanych w czasie procesów procedur oraz metod wyrokowania. Jest to zatem tego samego rodzaju nadzór, jaki wobec samorządów sprawuje wojewoda – w zakresie poprawności proceduralnej i legalności.