Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Nadwyżka budżetowa

Sytuacja w finansach publicznych, w której wysokość wpływów do budżetu przewyższyła sumę wszystkich wydatków. Może mieć charakter planowany (związany z założeniami wpływów i wydatków do budżetu z wszelkich danin jakie są płacone na rzecz państwa) bądź realny (stan budżetu na koniec danego roku rozliczeniowego.