Nadwyżka budżetowa

Sytuacja w finansach publicznych, w której wysokość wpływów do budżetu przewyższyła sumę wszystkich wydatków. Może mieć charakter planowany (związany z założeniami wpływów i wydatków do budżetu z wszelkich danin jakie są płacone na rzecz państwa) bądź realny (stan budżetu na koniec danego roku rozliczeniowego.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych