Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Nacjonalizm

Pojęcie pochodzące od łacińskiego słowa natio, czyli naród. Jest ono definiowane wielorako, jednak da się w nim wyróżnić powszechnie dziś uznawany aspekt. Nacjonalizm zatem to pewien system postaw światopoglądowych, wedle którego naród stanowi szczególną wartość, będącą najwyższym kryterium działania w polityce wewnętrznej i stosunkach z innymi państwami. Często wiąże się z przekonaniem o wyjątkowości cech swojego narodu. Według ideologii państwo istnieje jako wyraz politycznej organizacji narodu, a podejmowane przez nie działania mają na celu podniesienie siły własnego narodu. Ich ocena zaś jest ściśle związana z realizacją jego dobra i interesów. W tym przypadku naród postrzegany jest jako najwyższa wartość, a swoiście rozumiany interes narodu uznawany jest za ostateczne kryterium i źródło polityki państwa. W doktrynie nacjonalistycznej ważne miejsce zajmuje idea jedności narodowej, która polega na eliminowaniu różnic kulturowych, religijnych czy społecznych przy użyciu przemocy. Dodatkową cechą nacjonalizmu jest nieufność i wrogość wobec innych narodów.

Jako ideologia polityczna nacjonalizm ukształtował się w XIX w. Pojęcie nowoczesnego narodu zdefiniowane zostało po raz pierwszy w czasie rewolucji francuskiej. Naród rozumiany jest jako wspólnota duchowa i moralna, a w mniejszym stopniu jako wytwór historii. Zgodnie z ideologią nacjonalizmu przynależność jednostki do danego narodu jest nieodzownym warunkiem jej rozwoju. Interesy narodów, jako sprzeczne, są nie do pogodzenia ze sobą. W tym kontekście interes narodowy jest celem wszelkich działań politycznych, a metodą realizacji tego interesu – egoizm narodowy. W kategoriach politycznych oznacza to konieczność budowy przez każdy naród własnego państwa.