Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Monizm egzekutywy

Rozwiązanie prawne realizowane na poziomie konstytucyjnym, w którym funkcje głowy państwa i szefa rządu pełnione są przez jedną osobę. Najdonioślejszym występującym obecnie przypadkiem monizmu jest rozwiązanie stosowane w ustroju Stanów Zjednoczonych Ameryki – prezydent będąc głową państwa jest równocześnie szefem tworzonego przez siebie gabinetu. Jego władza jest niezmiernie silna, dlatego też – w przeciwieństwie do rozwiązań parlamentarnych – nie posiada żadnych kompetencji ustawodawczych. Władza wykonawcza stanowi całkowitą prerogatywę prezydenta, stąd też wszyscy członkowie rządu są przez niego powoływani. Nie musi się w tej kwestii sugerować niczyją opinią.